Pszczółkowe przedszkole
Strona Pszczolkowe Przedszkole wykorzystuje pliki cookies - dowiedz sie wiecej ...
Podziękowania dla rodziców
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza Aga w Kłodnicy
Zakład Stolarski - Beniamin Grzesik
Sklep tekstylny EUREKA - Elżbieta Nowak
Silverado FUH - Janusz Korgól
Firma Handlowo-Usługowa - Adrian Baron
Wyrglas Firma Usługowa Ślusarstwo-Spawalnictwo Zbigniew Grasza
Usługi Budowlane - Dariusz Procko
Do pobrania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 4

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 29
» Najnowszy użytkownik: kowilmar1990z
Strona BIP
Realizowane programy
W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy programy: Grupa Gwiazdeczki - "Trampolina trzylatka" - D. Piechota, M. Rutkowska
Grupa Stokrotki - "Trampolina czterolatka" - PWN, Opracowanie zbiorowe, "Poznaję Świat ze Słoneczną Biblioteką - Marzanna Mazurek
Grupa Misie - "Wokół przedszkola" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska, J. Lendzion
Grupa Rybki - "Nasze przedszkole" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska
Grupa Wróbelki - "Szkoła nas woła" - D. Kucharska
oraz następujące programy własne:

"Magia muzyki i rytmu" - innowacja pedagogiczna. Autor - Tomasz Hrycak.
Celem ogólnym innowacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.
Innowacja zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania ruchów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.

"Słucham, rozumiem, mówię" - innowacja pedagogiczna. Autor - Aneta Stukan
Innowacja dotyczy wczesnej profilaktyki logopedycznej. Zostaną nią objęte dzieci 3-4 letnie.
Cele innowacji:
- stymulacja słowna dziecka,
- zainteresowanie dziecka książką,
- usprawnienie narządów mowy,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- koordynowanie zaburzeń mowy.

"Hello Deutsch" - innowacja pedagogiczna z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Autor - Anita Biały
Cele programu:
- opanowanie sprawności żywego języka,
- osłuchanie dzieci z językiem niemieckim,
- stworzenie bazy leksykalnej przydatnej w kolejnym etapie edukacyjnym,
- zaszczepienie u dzieci motywacji do nauki,
- wprowadzenie elementów kultury niemieckiej,
- wpajanie tolerancji, poszanowania i akceptacji dla innych kultur.
Podczas realizacji programu dzieci będą uczyły się przedstawiać, witać się i żegnać, zwrotów grzecznościowych, nazw zabawek, warzyw, owoców i wiele innych słówek.

"Postawę dobrą chcę mieć dla zdrowia to ważna rzecz" - program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Autor - Iwona Doszko
Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola, u których w wyniku badania ortopedycznego stwierdzona została wada postawy.
Cele gimnastyki korekcyjnej:
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała, gdy zaistniały warunki sprzyjające ich powstawaniu,
- wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
- wytworzenie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy i umiejętności stosowania go w życiu codziennym,
- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznawanego za prawidłowy ...

"Odpady spod lady - recykling w przedszkolu" - program własny. Autor - Elwira Gramala
Program "Odpady spod lady - recykling w przedszkolu" to wykształcenie u dzieci dbałości o środowisko i umiejętność wykorzystania odpadów.
Cel programu:
- kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych i proekologicznych.
Podczas realizacji programu dzieci będą ....

"Sport i zabawa to dla przedszkolaka ważna sprawa" - program własny wspierający aktywność ruchową u dzieci przedszkolnych.
Autorki - Iwona Doszko, Anita Biały
Cele ogólne programu:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- podnoszenie wydolności organizmu,
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
- przygotowanie dziecka do świadomego uczestnictwa w różnych formach dziecięcej aktywności,
- uświadomienie konieczności dbania o swoje zdrowie.

Szalony dzień w przedszkolu - każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - zintegrowanie społeczności przedszkolnej i włączenie dzieci sprawnych inaczej do wspólnej zabawy oraz rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni

Bajkowy świat dziecka
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami. Tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia, skupienia uwagi, umożliwienie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów działań

Z uśmiechem do przedszkola - program adaptacyjny - Elwira Gramala, Agnieszka Zimerman
Cele programu: - stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu,
- nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji,
- stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

Sensoryka dla smyka
Autor - Elwira Gramala
Cel Główny:
- umożliwienie dziecku poznawania siebie i świata dostępnymi zmysłami.
Cele szczegółowe:
- budzenie ciekawości,
- minimalizowanie lęku wobec nowych sytuacji,
- minimalizowanie zaburzeń zachowania,
- zwiększenie samodzielności dziecka,
- wzbogacenie zasobu słów.

Coś nowego ze starego
Autor - Sabina Jendrysik
Cel ogólny programu - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne
Cele szczegółowe: - doskonalenie sprawności manualnej,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
- stwarzanie sytuacji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowania z różnym materiałem,
- aktywizowanie procesów poznawczych,
- kształtowanie twórczej postawy, kreatywności.

Dziecko bliżej przyrody
Autor - Renata Lindhorst
Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci miłości do przyrody, rozwijanie zainteresowań zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazanie potrzeby jej ochrony.

Przedszkolne pląsy
Autor - Agata Jajuga
Cele ogólne programu:
- poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich,
- rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej,
- rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia,
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
- rozwijanie płynności i estetyki ruchu.