Pszczółkowe przedszkole
Strona Pszczolkowe Przedszkole wykorzystuje pliki cookies - dowiedz sie wiecej ...
Podziękowania dla rodziców
Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację festynu jesiennego.
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza Aga w Kłodnicy
Zakład Stolarski - Beniamin Grzesik
Sklep tekstylny EUREKA - Elżbieta Nowak
Silverado FUH - Janusz Korgól
Firma Handlowo-Usługowa - Adrian Baron
Wyrglas Firma Usługowa Ślusarstwo-Spawalnictwo Zbigniew Grasza
Usługi Budowlane - Dariusz Procko
Do pobrania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 23
» Najnowszy użytkownik: obyzehaw
Realizowane programy
W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy programy: Grupa Misie - "Nasze przedszkole" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska
Grupa Rybki - "Nasze przedszkole" - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska
Grupa Wróbelki - "Tropiciele" - B. Gawrońska, E. Raczek
Grupa Żabki - "Szkoła tuż-tuż" - M. Skrobacz, W. Żaba-Żabińska
Grupa Słoneczka - "Poznaję Świat ze Słoneczną Biblioteką" - M. Mazurek

oraz następujące programy własne:

"Magia muzyki i rytmu" - innowacja pedagogiczna. Autor - Tomasz Hrycak.
Celem ogólnym innowacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.
Innowacja zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania ruchów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.

"Słucham, rozumiem, mówię" - innowacja pedagogiczna. Autor - Aneta Stukan
Innowacja dotyczy wczesnej profilaktyki logopedycznej. Zostaną nią objęte dzieci 3-4 letnie.
Cele innowacji:
- stymulacja słowna dziecka,
- zainteresowanie dziecka książką,
- usprawnienie narządów mowy,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- koordynowanie zaburzeń mowy.

"Hello Deutsch" - innowacja pedagogiczna z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Autor - Anita Biały
Cele programu:
- opanowanie sprawności żywego języka,
- osłuchanie dzieci z językiem niemieckim,
- stworzenie bazy leksykalnej przydatnej w kolejnym etapie edukacyjnym,
- zaszczepienie u dzieci motywacji do nauki,
- wprowadzenie elementów kultury niemieckiej,
- wpajanie tolerancji, poszanowania i akceptacji dla innych kultur.
Podczas realizacji programu dzieci będą uczyły się przedstawiać, witać się i żegnać, zwrotów grzecznościowych, nazw zabawek, warzyw, owoców i wiele innych słówek.

"Przedszkolaki Doświadczaki" - program własny o charakterze rozwijania aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości radości w odkrywaniu nowego.
Autor programu - Elwira Gramala
Celem programu jest rozbudzenie u dzieci ciekawości badawczej, wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń oraz eksperymentów.
Podczas realizacji programu autorka proponuje zabawy badawcze: Ocean w butelce, Tańcząca kukurydza i wiele wiele innych.

"Przedszkolne pląsy" - autorka Elwira Gramala
Jest to program własny zajęć taneczno-ruchowych, którego celem głównym jest wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka poprzez taniec, jako jednej z form aktywności ruchowej oraz rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka.

"Wszystko z papieru" - program własny. Autor - Sabina Jendrysik
Założeniem programu jest umożliwienie dziecku rozwijania samodzielności, pobudzenie wyobraźni, wrażliwości, zachęcenie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze.
Podczas realizacji programu dzieci będą poznawały rożne techniki plastyczne, będą uczyły się jak można je łączyć oraz jakie ciekawe prace można tworzyć.

"Sport i zabawa to dla przedszkolaka ważna sprawa" - program własny wspierający aktywność ruchową u dzieci przedszkolnych.
Autorki - Iwona Doszko, Anita Biały
Cele ogólne programu:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- podnoszenie wydolności organizmu,
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
- przygotowanie dziecka do świadomego uczestnictwa w różnych formach dziecięcej aktywności,
- uświadomienie konieczności dbania o swoje zdrowie.

"Chcę być przedszkolakiem" - program adaptacyjny. Autor - Renata Lindhorst
Głównym założeniem programu jest stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu oraz przezwyciężenie przez dzieci lęku i obaw związanych ze zmianą środowiska a także kojarzenie pobytu w przedszkolu z radosnym działaniem i ciekawą, wesołą zabawą.

"Kółka i kółeczka" - program własny. Autor - Małgorzata Wodo
Program "Kółka i kółeczka" to forma aktywności plastycznej, która będzie realizowana podczas zajęć kółka plastycznego. Nazwa programu sugeruje, iż podczas zajęć dzieci będą składać modele z papierowych kół płaskich.
Cele programu:
- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni oraz sprawności manualnej, logicznego myślenia, pamięci i wrażliwości dziecka,
- wyzwolenie skupienia uwagi i wyczulenie na ład i harmonię.
Podczas realizacji programu dzieci będą tworzyły: wiewiórkę, kota, domek dla leśnych skrzatów i wiele innych zabawe, zwierzątek i przedmiotów.

"Szalony dzień w przedszkolu - każdy dzień może być ciekawy" - program własny. Autor - Gabriela Mandalka
Celem programu jest zintegrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnej zabawie oraz rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni.
W trakcie realizacji programu będziemy mieli pokaz szalonych fryzur, szalonego kapelusza, dziwnej korony, szalonego ubioru oraz plażowicza.

"Kochamy zwierzaki" - program własny mający na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt.
Autorki - Małgorzata Wodo, Anita Biały
Cele programu:
- kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą,
- rozwijanie potrzeby proekologicznej,
- wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt,
- nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
- rozpoznawanie i nabywanie uczuć pozytywnych ...
W trakcie realizacji programu dzieci będą obchodziły: dzień królika, dzień jeża, dzień zebry, dzień wróbla. Ponadto będą pomagały zwierzętom bezdomnym.

"Postawę dobrą chcę mieć dla zdrowia to ważna rzecz" - program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Autor - Iwona Doszko
Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola, u których w wyniku badania ortopedycznego stwierdzona została wada postawy.
Cele gimnastyki korekcyjnej:
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała, gdy zaistniały warunki sprzyjające ich powstawaniu,
- wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
- wytworzenie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy i umiejętności stosowania go w życiu codziennym,
- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznawanego za prawidłowy ...

"Kreatywny świat dziecka" - program własny. Autor - Gabriela Mandalka
Celem programu jest zapoznanie dzieci z ich prawami, budzenie i wyzwalanie pozytywnej radości poprzez zabawę oraz kreowanie u dzieci aktywnej i twórczej postawy.
Bawiąc się kolorami dzieci będą jednocześnie uczyły się swoich praw, jak i rozpoznawały przedmioty w danym kolorze, rozwiązywały zagadki, słuchały opowiadań, wierszy i piosenek zgodnie z tematyką kolorowego tygodnia.