Nasza strona wykorzystuje pliki cookies - dowiedz się więcej ...
Pszczółkowe Przedszkole
Nawigacja
Menuoff
Przedszkolneoff
Kadra przedszkolaoff
Informacjeoff
Języki obceoff
Zajęcia dodatkowe i specjalistyczneoff
Czytelniaoff
Pobieralniaoff
Linkioff
Zdjęciaoff

Konspekt zajęć języka niemieckiego
Konspekt zajęć języka niemieckiego

Data: 27.10.2009
Temat: Mam coś przed sobą i to jest koloru… - utrwalenie warzyw oraz owoców
Grupa : starsza
Prowadząca: Anita Czorny

Cele:
• Dziecko utrwala nazwy owoców, warzyw, wyliczankę
• Dziecko rozumie polecenia „Ohren zu”
• Dziecko ćwiczenie wypowiadanie dłuższych fraz w języku obcym

Metody
• Naśladowania i powtarzanie
• Metoda audiowizualna
• Szkolenie wymowy i intonacji poprzez zastosowanie piosenki

Formy pracy z dziećmi:
• Praca z całą grupą
• Praca indywidualna

Materiały pomocnicze
• Płyta CD i odtwarzacz CD
• Kartki z obrazkami owoców i warzyw
• Kartka z wyliczanką obrazkową „Eins, zwei, Polizei”

Przebieg zajęć:
• Przywitanie się z dziećmi słowami „Guten Morgen!” oraz piosenką.
• Nauczyciel informuje dzieci, że zagramy teraz w zgadywankę: wyciąga obrazki, tak, by dzieci nie widziały, co nauczyciel właśnie widzi i wypowiada zdanie „Ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist… (i tu pada nazwa koloru). Tłumaczy również wypowiedziane zdanie. Zadaniem dzieci jest zgadnąć jaki owoc ma przed sobą nauczyciel. Po kilku próbach zadanie nauczyciela przejmuje chętne dziecko.
• Piosenka „Grün sind alle meine Kleider” – nauczyciel przypomina dzieciom słowa piosenki i wskazuje dzieci, które będą tworzyć mniejsze koła w środku większego.
• Gra w głuchy telefon – dzieci siadają w rządku jeden za drugim, nauczyciel rozkłada obrazki na dywanie a następnie mówi do dzieciom: „Ohren zu!” i pokazuje, że trzeba zatkać uszy. Odsłania uszy pierwszemu dziecku i mówi nazwę jakiegoś warzywa, owocu bądź wypowiada jakąś liczbę. Ostatnie dziecko musi powiedzieć, co usłyszało i wskazać właściwy obrazek lub powtórzyć liczbę.
• Przypomnienie wyliczanki – „Eins, zwei, Polizei” – nauczyciel wyciąga wyliczankę obrazkową i prosi chętnie dziecko, by pokazywało obrazki a reszta dzieci, by mówiło wyliczankę.
• Pożegnanie się z dziećmi za pomocą „Tschüss” oraz „Auf Wiedersehen!”

Opracowała:
Anita Czorny

Konspekt zajęć języka niemieckiego

 

Data: 25.10.2011

Temat: Im Garten von Hans Hase – w  ogrodzie Hansa Hase

Grupa : starsza

Prowadząca: Anita Czorny

 

Cele:

 • Dziecko utrwala nazwy owoców
 • Dziecko utrwala nazwy warzyw
 • Dziecko poznaje zwrot „Was kannn hier sein?”
 • Dziecko ćwiczy wymowę

 

Metody

 • Metoda powtórzeniowa
 • Metoda reagowania całym ciałem
 • Metoda zadaniowa

 

Formy pracy

 • Praca z całą grupą

 

Materiały pomocnicze

 • Odtwarzacz i płyta CD
 • Pacynka Hans Hase
 • Obrazki warzyw i owoców

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z dziećmi za pomocą słów: „Guten Morgen Kinder!” oraz wierszykiem.
 • Nauczyciel idzie pa pacynkę Hansa Hase. Dzieci go budzą za pomocą słów „Hans Hase wacht auf!” Następnie razem z pacynką nauczyciel przypomina dzieciom jakie warzywa i owoce ma HH w swoim ogrodzie.
 • Nauczyciel kładzie na dywanie obrazki z warzywami kolorową częścią do dołu. Wskazuje na któryś obrazek i zadaje pytanie „Was kannn hier sein?” – „Co tu może być?” – dzieci zgadują jakie warzywo jest na danym miejscu.
 • Zamian ról: wybrane dzieci przejmują rolę nauczyciela i stawią to samo pytanie.
 • Zabawa dydaktyczna ,,Zbieramy warzywa”: na dywanie są rozsypane sylwety warzyw i owoców. Zadaniem dzieci jest pozbieranie tylko warzyw.
 • Liczenie obrazków: dzieci przeliczają w języku niemieckim obrazki z warzywami
  i owocami.
 • Zabawa ruchowa "Der Igel sammelt Äpfel". Dzieci naśladują jeżyka (chodzenie na czworakach), zbierają jabłka, wkładają je na grzbiet i zanoszą do swojej kryjówki.
 • Śpiewanie piosenki „Grün und gelb und rot”.
 • Dzieci żegnają HH słowami „Tschüss!”
 • Pożegnanie za pomocą słów „Auf Wiedersehen!”.

 

 

Opracowała: Anita Czorny

Konspekt zajęć języka niemieckiego

 

Data: 28.02.2012

Temat: Wozu dienen unsere Füße und Beine? – nazwy sportów wprowadzenie

Grupa : starsza

Prowadząca: Anita Czorny

 

Cele:

 • Dziecko utrwala nazwy zabawek
 • Dziecko ćwiczy rzut i chwyt
 • Dziecko stara się współpracować w parze
 • Dziecko poznaje nazwy sportów
 • Dziecko ćwiczy wymowę

 

Metody

 • Metoda powtórzeniowa
 • Metoda reagowania całym ciałem
 • Metoda zadaniowa

 

Formy pracy

 • Praca z całą grupą
 • Praca w parach

 

Materiały pomocnicze

 • Odtwarzacz i płyta CD
 • Piłka
 • Obrazki zabawek

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z dziećmi za pomocą słów: „Guten Morgen Kinder!” oraz wierszykiem.
 • Powtórzenie nazw zabawek. Nauczyciel rzuca do każdego dziecka piłkę i wymienia jakąś zabawkę. Dziecko łapie piłkę po czym odrzuca. Na jedną ustaloną zabawkę, dziecko nie może złapać piłki. Gdy złapie, odpada z gry. Może do niej powrócić, gdy nauczyciel nieoczekiwanie rzuci do nie piłkę  a dziecko poprawnie wykona zadanie (załapie piłkę bądź nie).
 • Zabawa „Steht auf!”. Dzieci dobierają się parami i siadają na dywanie obróceni do siebie plecami. Zahaczają się od tyłu łokciami. Na polecenie „Steht auf!” dzieci próbują wstać nie odrywając od siebie rąk.
 • Rozmowa na temat ćwiczenia: Co nam było potrzebne w zabawie? Do czego służą nam jeszcze wymienione części ciała?
 • Zabawa naśladowcza z elementem skoków „Der Hase kommt zum Bescuh”. Dzieci siadają w parach naprzeciwko siebie w pewnej odległości. Są „zajączkami - Hase”, które wybierają się z wizytą. Nauczyciel mówi, jakie czynności musi Hase zanim wybiorą się w odwiedziny. Następnie podskakują do partnera, witają się z nim
  i zajmują jego miejsce.

„Der Hase wäscht die Hände, weil sie schmutzig sind. Er wäscht den Maul, die Ohren, den Bauch und die Füße. Der Hase putzt die Zähne und jetzt kann er zum Besuch gehen”.

 • Ponowna rozmowa na temat ćwiczenia: co nam było potrzebne w zabawie?
 • Zatańczenie do piosenki „Bewegt euch!”.
 • Pożegnanie za pomocą słów „Auf Wiedersehen!”.

 

 

Opracowała: Anita Czorny

Komentarze
magen1234 dnia styczeń 19 2015 11:37:41
of a set of monstruous Wilson WattPuppy powered by two gigantic monophonic KRELL amplifiers every using the energy requirement of a third globe county swiss replica tag heuer watches. Yes, the type that causes your belt buckle to lounge towards your speakers each and every time you turn up the volume. Yep, simultaneously your nearby Energy Plant Manager is perplexed in the sudden drain of a gazilion watts replica breitling watches , for no explainable cause fake watches . Then it's most likely that you're dead anyway because the speakers most likely removed all of the iron inside your physique by now. But wait! There's one supply that's frequently overlooked. Do you cook? Are you currently one from the new wave of self produced master Chefs? By any opportunity, do you occur to personal one of those super contemporary INDUCTION kitchens? Yes? Then you're in difficulty. The primary principle behind induction is magnetism. When you have a compass at house you can attempt and bring it close for your induction plate and see if North continues to be exactly where it s supposed to become. Needless to say that I cook with out my watch on my wrist, suggest you do exactly the same. Mori lee prom dresses 20 collection has been merely the extension of her voguish signature style prom gowns. Obviously the duds are developed maintaining in view the most recent prom trends 20 plus sizes wedding. In reality irrespective from the designer ladies dresses the gears are nicely recognized for subtly incorporating the in style trends is not it. Therefore leading edge Mori lee prom collection as well isn't a deviation. Therefore you are able to appear forward to dress up as stylishly and fashionably cheap replica watches . In reality it's this cutting edge dernier cri that's effortlessly conspicuous within the designer prom dresses which has been encouraging girls to go for the extremely prom collection 20 wedding invitation sayings. So in case your prom evening is just round the corner then right here will be the array for the type consideration. For your additional gladness herein the prom dresses are categorized on the basis of particular dashing 20 prom dresses trends. This really is particularly relevant maintaining in view the reality that even when the dresses are nicely beyond your spending budget nonetheless you are able to take a clue from the prom attire dresses for summer. This really is so because performing so can go a lengthy way in getting you obtaining stitched a dream prom dress. So with this concept right here we go… Vibrant Lengthy Prom Gowns Although once the conventional wedding dresses can go brief to assume the shape of brief wedding dresses however nonetheless you will find stretching gowns which are ruling the heart of girls for prom nights in 20. With regards to Mori lee prom dresses you just won't be disappointed using the accessible varieties in it when it comes to silhouette, colors and detailing. So really it's as much as you to go for the genuine ball gown prom dress patterns or the mermaid prom dress. The later prom dress patterns vogue will
magen1234 dnia styczeń 20 2015 19:44:47
Silver Cleaner. youhall haudiovideoe to think ingmostto mat thech. Subtle jewellery works with regard to you the time of year. cper be especially earning !Selecting a Wedding Party. seasoning flowers.Other wedding pieces to think about are shoes. Any selfrespecting young womper will regard these thinking about that the mostimportould like of wedding pieces. Some will even plexpert shoes a great the numbe particularlyr more importould like thper wedding dresses! Avoid sat thein. however. in cautomotive service engineers of rain.Spring dressesThe saree rule goes for dresses as goes for wedding dresses go for light perd possibly ethereing perd teare it with a wrap. Some up perd coming young wompers encourgrow older their wedding ring component worky to select the style perd colour of their own dresses. fake watches for sale If you would like to orgperise this yourself. minimnumbe particularlyr one y consult them on your decision. A perfect up perd coming young wompersmcper help gift could be especially haudiovideoi format theng married getories they could wear on the day cheap fake watches . such as a necklexpert or getory. Spring Wedding Dresses.ďťż Stform of art not finishing quit Semi Formal Dress AdviceYour hairstyle ought to function as focwis point of yourSemi Formal Attire quit. Get readvertising cwimpaigny to get a celebr by tedstform of arting together with your hair and shoes. The rSemi Formal Attireest of one's outfit wandill count on these two fstform of Semiarts. Replica armani Watches On Slae Just what i imply the olden daandys any the time much more Hairstylesmore so these days, a crown and glory is in her hair. Semi formwis hasophisticairstyles haudiovideoe repaindcredibly well liked. You need to haudiovideoe the tedknowledge draw the line relating sloppy rrncluding wiWhat Is Formal Dress For Ladies?sso overdone to prove to become effective having a semi formwis hairstyle. The How you can Purchase A Formal Dress?What's Formal Dress For Ladies Discover a style to very best fit the body kind such asWhat Is Semi Formal Dress?sexiest of FormalHollywood stars offer with semi formwis hairstyles.Occasion mHow To purchase A Formal Dress?atching Make certain exoperingestedly whinside dress code orSemi occasion is you'd be pressent priDressor to now deciding ohairstylesn your hairstyle. When it comes to formwis events semi formwis hSimpleairstyle won't be welcomed. Really feel totally free to put on the style to proms, weddings or perhapHow To Dress To get a Formal Occasion?s oper pform of arties for that whimsicwis feeling.Bmikecing The mWhatost importish charoHow To purchase A Formal Dress?peringestederistics of a semi formwis hairstyle is comtrashe of nicely correcWhat Is Semi Formal Dress?t simplicity thusphistic.Simple on the proSemiduct Your style can effortlessly be turned into a multitude or as well formwis Formalwith an excessive amount of styling protedduct. Use gels and hairspWhat Is Semi Formal Dress?rays with very lightIs hand. It could make or stopHairstyles whingestedver you efforts.What's Formal Dress For Ladies? YouDressr
magen1234 dnia luty 22 2015 22:25:21
your region in thoughts. For instance, if your shop is in an affluent region, then carrying highend gowns and accessories might much better cater towards the requirements of the audience.2Select a retail space that fits your spending budget and your company requirements. Maintain in thoughts that location is usually an essential factor in choosing a retail space for a bridal shop. You?ll require floor space for gown racks and a minimum of one dressing space region having a big mirror for brides and bridal parties to attempt on Easy Wedding Dresses . Think about locating your shop in a shopping center or shopping mall that already consists of other nonbridal retail shops, as this may automatically make your shop a destination for shoppers.3Develop contacts with bridal gown distributors. Turn out to be familiar using the businesses that create and distribute bridal gowns, and start forging contacts. A retail bridal dress shop will have to acquire its gowns at a price that makes it feasible to sell them for a profit, so you'll need to establish the contacts and produce agreements for buying and selling the merchandise.4Hire one or much more staff members to deal with inhouse alteration of gowns, in the event you don't have the abilities. All bridal gowns need to be altered, and by providing the alterations inhouse, you offer an important service that may be factored into your expenses as a shop and can save the bride a trip elsewhere.ďťż Alpina Watches is no stranger to sports automobile racing as one of their signature lines is appointed later the Hours of Sebring, one of North Americas most noted and enduring sports automobile races. Weve been contained in amusements motorcar racing fall butme time now, stated Ralph Simons, Commercial Director of Alpina Watch International SA. To become related to a trio of drivers that exemplify professionalism and also the pursuance of greatness is really a natural eligible for our brand and ensures continuity of our globally oriented involvement in motorsports. The Level five Motorsports teammates have been creating headlines already in 2one on the heels of Tuckers American Le Mans Series LMPC Championship in 20. The crew will make the leap to the LMP2 species within the ALMS also as contend for the ILMC. Had been truly seeing along to going with Alpina Geneve as the team races for a earth competition, stated Brian Weaver, CEO of Anthem Media Group, who created the sponsorship platform. Their internationally acknowledged brand is really a natural fit for our drivers whose good results depends upon accuracy and accuracy in every migrate they make. Alpina plans to make use of their relationships using the Level five drivers as chapter of an active promotional platform as its effective Racingcollection, aimed by a younger, sportsoriented and vogue conscious target spectators. Alpina has produced a growing network of additional than 350 exclusive see retailers and one provocative communications strategy involving universal PR fake watches , marketing and accidents. In counting, the companys social medium exertions boast a wholesome 55 breitling swiss replica ,000 Facebook fans a emulating namely continues apt grow ashore a annual root. The season begins for each the ILMC and ALMS using the Hours of Sebring, March 19, 21 cartier swiss replica watches . The occasion will probably be broadcasted on ESPN with stretched coverage on ABC. All through the year, Level five will probably be racing at essential memorabilia in North America, Belgium, France, Italy, UK and China. About Alpina Geneve Alpina Genegrave I've replica rolex, the Swiss manufacturer of Accessible SportsLuxury watches namely an independent, familyowned corporation based
2015828yuanyuan dnia sierpień 28 2015 05:41:08
pandora jewelry
louis vuitton
cheap soccer shoes
uggs for men
coach outlet
cheap oakley sunglasses
sac longchamp pas cher
true religion sale
nike roshe run
new jordans
abercrombie & fitch
tory burch flats
coach outlet store online
nike trainers
coach factory outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlets
ray-ban aviator
cheap toms
coach outlet store online
abercrombie
celine
christian louboutin shoes
louis vuitton
kiyouminss dnia wrzesień 12 2015 08:37:49
Come ugg boots and wedding dresses sit lancel pas cher on ray ban sunglasses my lap michael kors handbags close tory burch outlet to me,r1; michael kors he sac burberry said air jordan softly, instyler ionic styler r0;and ralph lauren outlet online let jordan 1 me hermes see about your vanessa bruno pas cher lovely michael kors canada mouth.r1;


She nike sneakers came tiffany jewelry over vanessa bruno and christian louboutin sat abercrombie and fitch there gucci handbags and jimmy choo outlet while the louboutin dripping nike factory slowed louis vuitton down polo ralph lauren outside kate spade outlet online r12; drip louboutin r12; hermes bags dri-i-ip, abercrombie and fitch uk she uggs outlet laid nike roshe run her coach bags lips oakley sunglasses to supra shoes the beautiful north face jackets cold michael kors canada image ray ban sunglasses she kate spade handbags had created.


Presently michael kors outlet online she ghd straighteners kissed michael kors outlet him several michael kors outlet online times nike air max in the mouth, louis vuitton pas cher her ugg boots face getting big thomas sabo uk as hollister it hogan sito ufficiale came up true religion jeans to oakley vault him; he lunette oakley pas cher had oakley sunglasses wholesale never michael kors handbags seen anything scarpe hogan so michael kors bags dazzling coach outlet store as prada handbags the longchamp outlet quality babyliss pro of lululemon outlet her sac louis vuitton pas cher skin, louboutin and since nike air max 2015 sometimes new balance outlet beauty coach factory gives babyliss back the lululemon images sac longchamp pas cher of michael kors outlet oner17;s longchamp uk best michael kors outlet online thoughts north face pas cher he herve leger thought rolex watches of bottes ugg his nike trainers uk responsibility about Nicole, wedding dresses uk and of oakley store the ugg boots clearance responsibility hollister of her being cheap oakley two replica rolex doors pandora uk down michael kors outlet online across louis vuitton the air max 2015 corridor.


r0;The rainr17;s louis vuitton over,r1; doke gabbana outlet he sac hermes said. vans shoes r0;Do you air max see gucci outlet the jordan 6 sun polo ralph lauren pas cher on oakley pas cher the pandora charms slate?r1;


Rosemary uggs on sale stood hermes belt up jordan shoes and replica watches leaned down michael kors uk and fake rolex said her juicy couture outlet most ugg boots sincere jimmy choo thing polo ralph lauren uk to ugg soldes him:


r0;Oh, vans outlet wer17;re longchamp such polo ralph lauren outlet ACTORSr12; hogan outlet you cheap jordans and air max I.r1;


She went tn pas cher to louis vuitton outlet online her juicy couture dresser tory burch outlet online and rolex replica watches the michael jordan shoes moment sac vanessa bruno that true religion outlet she christian louboutin shoes laid nike roshe run her ugg comb vans scarpe flat nike trainers against true religion outlet her nike air max hair red bottom shoes there replica watches was ghd hair a karen millen uk slow hollister canada persistent knocking hollister clothing at ugg boots the christian louboutin shoes door.


They nike blazer pas cher were longchamp outlet online shocked nike outlet motionless; nike air max the louis vuitton knock uggs was nike air max pas cher repeated links of london insistently, nike free run and lacoste pas cher in sac michael kors the north face outlet sudden nike air max realization that polo ralph lauren the michael kors outlet online sale door air max was not nike tn locked Rosemary air jordan shoes finished michael kors outlet her oakley outlet hair nike roshe with nike huaraches one coach outlet online stroke, nike huarache nodded tiffany jewelry at ugg boots uk Dick longchamp outlet who ray ban outlet had tory burch quickly jerked oakley sunglasses cheap the thomas sabo wrinkles out oakley glasses of ugg boots clearance the vans bed where uggs on sale they instyler had cheap nfl jerseys been true religion jeans sitting, doke gabbana and burberry outlet online started montre homme for air max the ugg door. louis vuitton Dick links of london uk said coach outlet in burberry quite ugg uk a louboutin outlet natural michael kors outlet online sale voice, christian louboutin not coach outlet store online too chi flat iron loud:


r0;r12; rolex watches so if north face outlet you vans donr17;t jordan retro 11 feel hermes birkin up ugg pas cher to sunglasses outlet going mulberry handbags out, Ir17;ll hollister tell beats by dre Nicole ray ban and michael kors outlet wer17;ll have ralph lauren a uggs very christian louboutin quiet abercrombie last bottes ugg pas cher evening.r1;


The air jordan precautions north face were nike free needless air max for ugg boots the coach handbags situation new balance of ray ban pas cher the mulberry outlet parties air max outside ugg outlet the oakley sunglasses cheap door prada outlet was uggs outlet so harassed mcm handbags as nike tn pas cher to michael kors preclude any michael kors outlet but iphone 6 cases the longchamp most nike air huarache fleeting sac louis vuitton judgments north face jackets on mulberry uk matters air max 2015 not pertinent to coach outlet store online themselves. coach purses Standing rolex watches for sale there nike shoes was nike roshe run uk Abe, hogan aged by p90x workout several oakley vault months prada shoes in burberry outlet online the north face jackets last ugg italia twenty- true religion outlet four michael kors hours, louboutin shoes and lululemon outlet a very karen millen frightened, ghd concerned timberland colored ugg australia man whom north face outlet Abe longchamp outlet online introduced as Mr. jordans Peterson air force of jordan retro Stockholm.


r0;Her17;s in nike free run pas cher a terrible pandora jewelry situation ray ban and michael kors outlet online itr17;s my fault,r1; nike roshe run pas cher said nike air force Abe. ralph lauren r0;We oakley sunglasses need louis vuitton some converse pas cher good advice.r1;


r0;Come hollister clothing store in pandora jewelry our uggs rooms,r1; polo lacoste pas cher said uggs Dick.


Abe christian louboutin outlet insisted sac louis vuitton that michael kors outlet online Rosemary nike blazer come roshe run pas cher too swarovski jewelry and nike free uk they abercrombie and fitch crossed the louis vuitton outlet hall to kate spade outlet the christian louboutin outlet Diversr17; chaussures louboutin suite. uggs canada Jules louboutin pas cher Peterson, true religion outlet a gucci shoes small, nike store respectable Negro, gucci outlet online on sac guess the rolex watch suave vans pas cher model that michael kors heels christian louboutin the Republican michael kors outlet canada party nike roshe run in hollister the lululemon outlet canada border lunette ray ban pas cher States, converse followed.


It ugg outlet appeared gucci bags that nike air max the latter cheap oakley sunglasses had longchamp been longchamp handbags a jordan future legal witness to nike air max 2015 the p90x3 early nike roshe morning dispute converse in lululemon Montparnasse; nike air max he had longchamp pliage accompanied Abe polo ralph lauren to longchamp handbags the birkin bag police marc jacobs station michael kors and chanel handbags supported uggs his assertion bottes ugg pas cher that longchamp bags a michael kors handbags thousand mont blanc pens franc ralph lauren note had been ralph lauren outlet seized out ugg of ray ban sunglasses outlet his true religion jeans hand true religion jeans by burberry a nike outlet store Negro, lancel whose gucci belts identification p90x was ralph lauren polo one michael kors outlet online of swarovski the michael kors outlet points louboutin outlet of air jordan 11 the uggs outlet case. ferragamo belts Abe burberry pas cher and burberry factory outlet Jules swarovski uk Peterson, converse shoes accompanied by nike roshe uk an uggs outlet agent michael kors of ferragamo shoes police, cheap gucci returned oakley sunglasses to nfl jerseys the louis vuitton outlet bistro and michael kors too louboutin uk hastily longchamp outlet identified louboutin as louis vuitton canada the cheap sunglasses criminal mulberry a timberland pas cher Negro, ray ban sunglasses who, wedding dress so oakley sunglasses outlet it nike roshe was abercrombie and fitch established hollister after oakley sale an hour, had michael kors outlet only beats headphones entered toms outlet the nike free run place cheap oakley sunglasses after Abe left. longchamp bags The police ugg boots had montre femme further timberland boots complicated nike factory outlet the oakley vault situation nike free run uk by ugg arresting new balance the swarovski crystal prominent hollister pas cher Negro iphone cases restaurateur, hollister uk Freeman, ugg soldes who ralph lauren outlet had north face outlet online only air max pas cher drifted through polo outlet the polo ralph lauren outlet alcoholic jordan 12 fog at pandora charms a reebok outlet very early coach outlet stage and abercrombie then longchamp pas cher vanished. asics running shoes The michael kors true nike air max uk culprit, baseball bats whose case, air jordan retro as reported nike free pas cher by soccer shoes his giuseppe zanotti friends, was that mont blanc he had michael kors handbags merely michael kors outlet commandeered a doke & gabbana fifty-franc toms shoes note new balance shoes to guess pas cher pay christian louboutin uk for the north face drinks that uggs outlet Abe lululemon canada had jordan pas cher ordered, uggs had michael kors outlet online sale only longchamp bags recently north face uk and polo lacoste in abercrombie a jordan xx9 somewhat wedding dresses sinister the north face r?le, true religion reappeared cheap oakley sunglasses upon ray ban the air max scene.


In jordan 5 brief, hollister Abe longchamp had succeeded ralph lauren uk in uggs on sale the space michael kors outlet online sale of air huarache an montre pas cher hour longchamp soldes in louboutin shoes entangling himself mulberry bags with celine bags the insanity workout personal tiffany and co lives, consciences, ugg outlet and nike free emotions of michael kors handbags one michael kors purses Afro-European and valentino shoes three coach factory outlet Afro-Americans louis vuitton handbags inhabiting new balance pas cher the sac lancel French soccer jerseys Latin asics shoes quarter. polo ralph lauren The oakley sunglasses cheap disentanglement was jordan 4 not hermes pas cher even michael kors outlet online faintly in retro jordans sight fake oakleys and burberry the polo ralph lauren outlet day replica watches had burberry outlet passed in cheap nike shoes an michael kors atmosphere lululemon outlet online of jordans for sale unfamiliar nike air max uk Negro faces ghd hair straighteners bobbing bottes ugg up in air jordan pas cher unexpected coach outlet places jimmy choo shoes and nike free around uggs unexpected corners, cheap ugg boots and michael kors insistent Negro ralph lauren outlet voices burberry outlet on new jordans the jerseys phone.


In burberry sale person, michael kors handbags clearance Abe abercrombie had louboutin succeeded reebok shoes in longchamp pas cher evading louis vuitton all nike free run of michael kors outlet them, cheap uggs save ugg Jules longchamp Peterson. Peterson rolex replica was rather in north face the polo ralph lauren outlet online position longchamp outlet online of abercrombie the tiffany and co friendly ray ban uk Indian who burberry handbags had bottega veneta helped mac cosmetics a louis vuitton outlet white. coach outlet The oakley Negroes gucci who sac longchamp suffered louis vuitton from oakley the michael kors outlet store betrayal ugg boots clearance were celine handbags not nike air max so marc jacobs handbags much after Abe michael kors outlet online sale as ralph lauren pas cher after jordan 3 Peterson, cheap ugg boots outlet and michael kors pas cher Peterson air jordans was ugg pas cher very much louis vuitton uk after louis vuitton outlet stores what michael kors bags protection replica watches he jordan 11 might hermes handbags get discount oakley sunglasses from louboutin Abe.

kate spade
Linto1940 dnia listopad 22 2015 17:52:21
The crew will make the leap to the LMP2 species within the ALMS also as contend for the ILMC. Watch Bridge of Spies Online
Watch The Leftovers Season 2 Episode 9 Online
Watch Grimm Season 5 Episode 7 Online
Watch Arrow Season 4 Episode 12 Online
Watch Scream Queens Season 1 Episode 11 Online
watch Black Mass online
Watch Arrow Season 4 Episode 10 Online
Watch Limitless Season 1 Episode 10 Online
Watch Steve Jobs Online
Watch Arrow Season 4 Episode 11 Online
watch Goosebumps online
Watch The Walk Online
Watch Quantico Season 1 Episode 14 Online
Watch Blindspot Season 1 Episode 14 Online
Watch Castle Season 8 Episode 10 Online
Watch Goosebumps Online
Watch Fargo Season 2 Episode 10 Online
Watch Once Upon a Time Season 5 Episode 15 Online
watch Spectre online
Watch Heroes Reborn Season 1 Episode 13 Online
Watch The Originals Season 3 Episode 11 Online
Watch Fargo Season 2 Episode 8 Online
Watch Everest Online
Watch Sleepy Hollow Season 3 Episode 11 Online
Watch iZombie Season 2 Episode 8 Online
Watch Limitless Season 1 Episode 15 Online
Watch Blindspot Season 1 Episode 15 Online
Watch Marvels Agents of SHIELD Season 3 Episode 9 Online
Watch Elementary Season 4 Episode 5 Online
Watch The Martian Online
Watch The Big Bang Theory Season 9 Episode 12 Online
Watch The Outskirts Online
Watch iZombie Season 2 Episode 10 Online
Watch Pan Online
Watch Into the Badlands Season 1 Episode 6 Online
Watch Once Upon a Time Season 5 Episode 14 Online
Watch Elementary Season 4 Episode 9 Online
watch Legend online
watch The Hunger Games Mockingjay Part 2 online
Watch Heroes Reborn Season 1 Episode 11 Online
Watch Castle Season 8 Episode 12 Online
Watch The Last Witch Hunter Online
watch Victor Frankenstein online
Watch The Walking Dead Season 6 Episode 13 Online
Watch The Flash Season 2 Episode 8 Online
Watch Empire Season 2 Episode 13 Online
Watch Gotham Season 2 Episode 11 Online
Watch Steve Jobs Online
Watch The Vampire Diaries Season 7 Episode 10 Online
Watch By The Sea Online
Watch The Leftovers Season 2 Episode 9 Online
Watch The Good Dinosaur Online
Watch Sleepy Hollow Season 3 Episode 10 Online
Watch Hotel Transylvania 2 Online
Watch Empire Season 2 Episode 15 Online
Watch Scorpion Season 2 Episode 12 Online
Watch iZombie Season 2 Episode 13 Online
Watch Concussion Online
Watch Scream Queens Season 1 Episode 12 Online
Watch Doctor Who Season 9 Episode 12 Online
Watch Spectre Online
Watch Rock the Kasbah Online
Watch Limitless Season 1 Episode 11 Online
Watch Homeland Season 5 Episode 11 Online
Watch The Vampire Diaries Season 7 Episode 13 Online
Watch The Last Witch Hunter Online
Watch Supernatural Season 11 Episode 9 Online
Watch Homeland Season 5 Episode 10 Online
Watch The Walking Dead Season 6 Episode 13 Online
Watch iZombie Season 2 Episode 9 Online
Watch Reign Season 3 Episode 8 Online
Watch The Big Bang Theory Season 9 Episode 14 Online
Watch Sleepy Hollow Season 3 Episode 12 Online
Watch Blindspot Season 1 Episode 10 Online
Watch Castle Season 8 Episode 15 Online
Watch Legend Online
Watch Victor Frankenstein Online
Watch Regression Online
Watch The Martian Online
watch Goosebumps online
Watch Crimson Peak Online
Watch How to Get Away With Murder Season 2 Episode 11 Online
Watch Empire Season 2 Episode 11 Online
Watch Limitless Season 1 Episode 15 Online
Watch Grimm Season 5 Episode 7 Online
Watch The Vampire Diaries Season 7 Episode 8 Online
Watch The Originals Season 3 Episode 9 Online
Watch The Hunger Games Mockingjay Part 2 Online
Watch The Flash Season 2 Episode 9 Online
Watch Blindspot Season 1 Episode 13 Online
Watch Greys Anatomy Season 12 Episode 12 Online
Watch The Vampire Diaries Season 7 Episode 11 Online
Watch Grimm Season 5 Episode 8 Online
Watch The Blacklist Season 3 Episode 12 Online
Watch The Hunger Games Mockingjay Part 2 Online
Watch Star Wars 7 The Force Awakens Online
Watch Flesh and Bone Season 1 Episode 5 Online
Watch Blindspot Season 1 Episode 11 Online
Watch Flesh and Bone Season 1 Episode 5 Online
Watch Victor Frankenstein Online
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Podziękowania
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza "Aga" w Kłodnicy
CASHMERE MIK Małgorzata Pietruszewska
FHU "RASTAL" Wojciech Miszkiewicz w Zdzieszowicach
Firma OP - Marek Janic
Strzelecka Spółdzielnia Spożywców - Strzelce Opolskie
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
Sklep tekstylny "EUREKA" Elżbieta Nowak
Cukiernia "PTYŚ"
Piekarnia Osiedlowa Rafał Domeredzki Strzelce Opolskie
Hurtownia Warzyw JOKER Kędzierzyn - Koźle
Hurtownia Veto Kędzierzyn-Koźle
Łukasz Nowosielski
Księga gości
[ zobacz ksiege
dopisz do ksiegi ]
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 125
Najnowszy Użytkownik: Linto1940
Bannery

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Zasobnik
* KONSPEKT ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 4 - LATKÓW
* Wróżby andrzejkowe
* Zajęcie logopedyczne
* Zajęcie z edukacji ruchowej
* Wiejska zagroda
* Żeganj zimo, witaj wiosno
* Bal w ulu
* Ćwiczenia korekcyjne
* Scenariusz zajęć korekcyjnych
* Scenariusz zajęć z j. niemieckiego
* Quiz
* W zaczarowanym zamku
* Sporty zimowe
* Jesienne ubranie
* Kto należy do mojej rodziny?
* Jesienne pejzaże
* Zajęcie logopedyczne 1
* Zajęcie logopedyczne 2
* Zajęcie logopedyczne 3
* Zajęcie otwarte
* Zajęcie logopedyczne 3
* Nauka tańca - Diobołek
* Goście w glinianym dzbanku
* Pasowanie na starszaka
* Zabawy słowami
* Język niemiecki
* Znam zasady bezpiecznego zachowania się
* Zagadki słuchowe
* Ważymy towary w sklepie
* W krainie figur geometrycznych
* Poznajemy owoce
* Na wiejskim podwórku
* Metoda W, Sherborne
* Dbamy o środowisko
* Zabawy zimowe
* Alfabet muzyczny
* Kałużyści
* Koło czy kwadrat
* Gwiazdka
* Leśna choinka
* W dzień Wigilii
* Zestaw ćwiczeń 1
* Zestaw ćwiczeń 2
* Zestaw ćwiczeń 3
* Zestaw ćwiczeń 4
* Zestaw ćwiczeń 5
* Kosmos
* Zima wokół nas
* Ziemia nasza planeta
* Zajęcie metodą W.Sherborne -2
* Zajęcie metodą W.Sherborne -1
* Zajęcie metodą R. Labana
* Zajęcie w wodzie Metodą HALLIWICKA
* Warzywa i owoce
* Zabawy i Słoneczna Biblioteka
* Wpływ gier komputerowych...
* Prawa dziecka ...
* Kara i nagroda w wychowaniu
* Mali artyści
* Jestem samodzielnym 6-latkiem
* Dziecko nieśmiałe
* Idea integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
* Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych i idei integracji
* Moje dziecko ma wadę postawy
* Znaczenie telewizji w życiu dziecka w wieku przedszkolnym
* Rola zabawy i zabawki w życiu dziecka przedszkolnego
* Wpływ integracji na dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne
* Pomoc specjalna dzieciom niepełnosprawnym w praktyce
* Zaburzenia emocjonalne u dzieci
Copyright © Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach 2006 - 2014