Nasza strona wykorzystuje pliki cookies - dowiedz się więcej ...
Pszczółkowe Przedszkole
Nawigacja
Menuoff
Przedszkolneoff
Kadra przedszkolaoff
Informacjeoff
Języki obceoff
Zajęcia dodatkowe i specjalistyczneoff
Czytelniaoff
Pobieralniaoff
Linkioff
Zdjęciaoff

Konspekt zajęć języka niemieckiego
Konspekt zajęć języka niemieckiego

Data: 27.10.2009
Temat: Mam coś przed sobą i to jest koloru… - utrwalenie warzyw oraz owoców
Grupa : starsza
Prowadząca: Anita Czorny

Cele:
• Dziecko utrwala nazwy owoców, warzyw, wyliczankę
• Dziecko rozumie polecenia „Ohren zu”
• Dziecko ćwiczenie wypowiadanie dłuższych fraz w języku obcym

Metody
• Naśladowania i powtarzanie
• Metoda audiowizualna
• Szkolenie wymowy i intonacji poprzez zastosowanie piosenki

Formy pracy z dziećmi:
• Praca z całą grupą
• Praca indywidualna

Materiały pomocnicze
• Płyta CD i odtwarzacz CD
• Kartki z obrazkami owoców i warzyw
• Kartka z wyliczanką obrazkową „Eins, zwei, Polizei”

Przebieg zajęć:
• Przywitanie się z dziećmi słowami „Guten Morgen!” oraz piosenką.
• Nauczyciel informuje dzieci, że zagramy teraz w zgadywankę: wyciąga obrazki, tak, by dzieci nie widziały, co nauczyciel właśnie widzi i wypowiada zdanie „Ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist… (i tu pada nazwa koloru). Tłumaczy również wypowiedziane zdanie. Zadaniem dzieci jest zgadnąć jaki owoc ma przed sobą nauczyciel. Po kilku próbach zadanie nauczyciela przejmuje chętne dziecko.
• Piosenka „Grün sind alle meine Kleider” – nauczyciel przypomina dzieciom słowa piosenki i wskazuje dzieci, które będą tworzyć mniejsze koła w środku większego.
• Gra w głuchy telefon – dzieci siadają w rządku jeden za drugim, nauczyciel rozkłada obrazki na dywanie a następnie mówi do dzieciom: „Ohren zu!” i pokazuje, że trzeba zatkać uszy. Odsłania uszy pierwszemu dziecku i mówi nazwę jakiegoś warzywa, owocu bądź wypowiada jakąś liczbę. Ostatnie dziecko musi powiedzieć, co usłyszało i wskazać właściwy obrazek lub powtórzyć liczbę.
• Przypomnienie wyliczanki – „Eins, zwei, Polizei” – nauczyciel wyciąga wyliczankę obrazkową i prosi chętnie dziecko, by pokazywało obrazki a reszta dzieci, by mówiło wyliczankę.
• Pożegnanie się z dziećmi za pomocą „Tschüss” oraz „Auf Wiedersehen!”

Opracowała:
Anita Czorny

Konspekt zajęć języka niemieckiego

 

Data: 25.10.2011

Temat: Im Garten von Hans Hase – w  ogrodzie Hansa Hase

Grupa : starsza

Prowadząca: Anita Czorny

 

Cele:

 • Dziecko utrwala nazwy owoców
 • Dziecko utrwala nazwy warzyw
 • Dziecko poznaje zwrot „Was kannn hier sein?”
 • Dziecko ćwiczy wymowę

 

Metody

 • Metoda powtórzeniowa
 • Metoda reagowania całym ciałem
 • Metoda zadaniowa

 

Formy pracy

 • Praca z całą grupą

 

Materiały pomocnicze

 • Odtwarzacz i płyta CD
 • Pacynka Hans Hase
 • Obrazki warzyw i owoców

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z dziećmi za pomocą słów: „Guten Morgen Kinder!” oraz wierszykiem.
 • Nauczyciel idzie pa pacynkę Hansa Hase. Dzieci go budzą za pomocą słów „Hans Hase wacht auf!” Następnie razem z pacynką nauczyciel przypomina dzieciom jakie warzywa i owoce ma HH w swoim ogrodzie.
 • Nauczyciel kładzie na dywanie obrazki z warzywami kolorową częścią do dołu. Wskazuje na któryś obrazek i zadaje pytanie „Was kannn hier sein?” – „Co tu może być?” – dzieci zgadują jakie warzywo jest na danym miejscu.
 • Zamian ról: wybrane dzieci przejmują rolę nauczyciela i stawią to samo pytanie.
 • Zabawa dydaktyczna ,,Zbieramy warzywa”: na dywanie są rozsypane sylwety warzyw i owoców. Zadaniem dzieci jest pozbieranie tylko warzyw.
 • Liczenie obrazków: dzieci przeliczają w języku niemieckim obrazki z warzywami
  i owocami.
 • Zabawa ruchowa "Der Igel sammelt Äpfel". Dzieci naśladują jeżyka (chodzenie na czworakach), zbierają jabłka, wkładają je na grzbiet i zanoszą do swojej kryjówki.
 • Śpiewanie piosenki „Grün und gelb und rot”.
 • Dzieci żegnają HH słowami „Tschüss!”
 • Pożegnanie za pomocą słów „Auf Wiedersehen!”.

 

 

Opracowała: Anita Czorny

Konspekt zajęć języka niemieckiego

 

Data: 28.02.2012

Temat: Wozu dienen unsere Füße und Beine? – nazwy sportów wprowadzenie

Grupa : starsza

Prowadząca: Anita Czorny

 

Cele:

 • Dziecko utrwala nazwy zabawek
 • Dziecko ćwiczy rzut i chwyt
 • Dziecko stara się współpracować w parze
 • Dziecko poznaje nazwy sportów
 • Dziecko ćwiczy wymowę

 

Metody

 • Metoda powtórzeniowa
 • Metoda reagowania całym ciałem
 • Metoda zadaniowa

 

Formy pracy

 • Praca z całą grupą
 • Praca w parach

 

Materiały pomocnicze

 • Odtwarzacz i płyta CD
 • Piłka
 • Obrazki zabawek

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z dziećmi za pomocą słów: „Guten Morgen Kinder!” oraz wierszykiem.
 • Powtórzenie nazw zabawek. Nauczyciel rzuca do każdego dziecka piłkę i wymienia jakąś zabawkę. Dziecko łapie piłkę po czym odrzuca. Na jedną ustaloną zabawkę, dziecko nie może złapać piłki. Gdy złapie, odpada z gry. Może do niej powrócić, gdy nauczyciel nieoczekiwanie rzuci do nie piłkę  a dziecko poprawnie wykona zadanie (załapie piłkę bądź nie).
 • Zabawa „Steht auf!”. Dzieci dobierają się parami i siadają na dywanie obróceni do siebie plecami. Zahaczają się od tyłu łokciami. Na polecenie „Steht auf!” dzieci próbują wstać nie odrywając od siebie rąk.
 • Rozmowa na temat ćwiczenia: Co nam było potrzebne w zabawie? Do czego służą nam jeszcze wymienione części ciała?
 • Zabawa naśladowcza z elementem skoków „Der Hase kommt zum Bescuh”. Dzieci siadają w parach naprzeciwko siebie w pewnej odległości. Są „zajączkami - Hase”, które wybierają się z wizytą. Nauczyciel mówi, jakie czynności musi Hase zanim wybiorą się w odwiedziny. Następnie podskakują do partnera, witają się z nim
  i zajmują jego miejsce.

„Der Hase wäscht die Hände, weil sie schmutzig sind. Er wäscht den Maul, die Ohren, den Bauch und die Füße. Der Hase putzt die Zähne und jetzt kann er zum Besuch gehen”.

 • Ponowna rozmowa na temat ćwiczenia: co nam było potrzebne w zabawie?
 • Zatańczenie do piosenki „Bewegt euch!”.
 • Pożegnanie za pomocą słów „Auf Wiedersehen!”.

 

 

Opracowała: Anita Czorny

Komentarze
magen1234 dnia styczeń 19 2015 11:37:41
of a set of monstruous Wilson WattPuppy powered by two gigantic monophonic KRELL amplifiers every using the energy requirement of a third globe county swiss replica tag heuer watches. Yes, the type that causes your belt buckle to lounge towards your speakers each and every time you turn up the volume. Yep, simultaneously your nearby Energy Plant Manager is perplexed in the sudden drain of a gazilion watts replica breitling watches , for no explainable cause fake watches . Then it's most likely that you're dead anyway because the speakers most likely removed all of the iron inside your physique by now. But wait! There's one supply that's frequently overlooked. Do you cook? Are you currently one from the new wave of self produced master Chefs? By any opportunity, do you occur to personal one of those super contemporary INDUCTION kitchens? Yes? Then you're in difficulty. The primary principle behind induction is magnetism. When you have a compass at house you can attempt and bring it close for your induction plate and see if North continues to be exactly where it s supposed to become. Needless to say that I cook with out my watch on my wrist, suggest you do exactly the same. Mori lee prom dresses 20 collection has been merely the extension of her voguish signature style prom gowns. Obviously the duds are developed maintaining in view the most recent prom trends 20 plus sizes wedding. In reality irrespective from the designer ladies dresses the gears are nicely recognized for subtly incorporating the in style trends is not it. Therefore leading edge Mori lee prom collection as well isn't a deviation. Therefore you are able to appear forward to dress up as stylishly and fashionably cheap replica watches . In reality it's this cutting edge dernier cri that's effortlessly conspicuous within the designer prom dresses which has been encouraging girls to go for the extremely prom collection 20 wedding invitation sayings. So in case your prom evening is just round the corner then right here will be the array for the type consideration. For your additional gladness herein the prom dresses are categorized on the basis of particular dashing 20 prom dresses trends. This really is particularly relevant maintaining in view the reality that even when the dresses are nicely beyond your spending budget nonetheless you are able to take a clue from the prom attire dresses for summer. This really is so because performing so can go a lengthy way in getting you obtaining stitched a dream prom dress. So with this concept right here we go… Vibrant Lengthy Prom Gowns Although once the conventional wedding dresses can go brief to assume the shape of brief wedding dresses however nonetheless you will find stretching gowns which are ruling the heart of girls for prom nights in 20. With regards to Mori lee prom dresses you just won't be disappointed using the accessible varieties in it when it comes to silhouette, colors and detailing. So really it's as much as you to go for the genuine ball gown prom dress patterns or the mermaid prom dress. The later prom dress patterns vogue will
magen1234 dnia styczeń 20 2015 19:44:47
Silver Cleaner. youhall haudiovideoe to think ingmostto mat thech. Subtle jewellery works with regard to you the time of year. cper be especially earning !Selecting a Wedding Party. seasoning flowers.Other wedding pieces to think about are shoes. Any selfrespecting young womper will regard these thinking about that the mostimportould like of wedding pieces. Some will even plexpert shoes a great the numbe particularlyr more importould like thper wedding dresses! Avoid sat thein. however. in cautomotive service engineers of rain.Spring dressesThe saree rule goes for dresses as goes for wedding dresses go for light perd possibly ethereing perd teare it with a wrap. Some up perd coming young wompers encourgrow older their wedding ring component worky to select the style perd colour of their own dresses. fake watches for sale If you would like to orgperise this yourself. minimnumbe particularlyr one y consult them on your decision. A perfect up perd coming young wompersmcper help gift could be especially haudiovideoi format theng married getories they could wear on the day cheap fake watches . such as a necklexpert or getory. Spring Wedding Dresses.ďťż Stform of art not finishing quit Semi Formal Dress AdviceYour hairstyle ought to function as focwis point of yourSemi Formal Attire quit. Get readvertising cwimpaigny to get a celebr by tedstform of arting together with your hair and shoes. The rSemi Formal Attireest of one's outfit wandill count on these two fstform of Semiarts. Replica armani Watches On Slae Just what i imply the olden daandys any the time much more Hairstylesmore so these days, a crown and glory is in her hair. Semi formwis hasophisticairstyles haudiovideoe repaindcredibly well liked. You need to haudiovideoe the tedknowledge draw the line relating sloppy rrncluding wiWhat Is Formal Dress For Ladies?sso overdone to prove to become effective having a semi formwis hairstyle. The How you can Purchase A Formal Dress?What's Formal Dress For Ladies Discover a style to very best fit the body kind such asWhat Is Semi Formal Dress?sexiest of FormalHollywood stars offer with semi formwis hairstyles.Occasion mHow To purchase A Formal Dress?atching Make certain exoperingestedly whinside dress code orSemi occasion is you'd be pressent priDressor to now deciding ohairstylesn your hairstyle. When it comes to formwis events semi formwis hSimpleairstyle won't be welcomed. Really feel totally free to put on the style to proms, weddings or perhapHow To Dress To get a Formal Occasion?s oper pform of arties for that whimsicwis feeling.Bmikecing The mWhatost importish charoHow To purchase A Formal Dress?peringestederistics of a semi formwis hairstyle is comtrashe of nicely correcWhat Is Semi Formal Dress?t simplicity thusphistic.Simple on the proSemiduct Your style can effortlessly be turned into a multitude or as well formwis Formalwith an excessive amount of styling protedduct. Use gels and hairspWhat Is Semi Formal Dress?rays with very lightIs hand. It could make or stopHairstyles whingestedver you efforts.What's Formal Dress For Ladies? YouDressr
magen1234 dnia luty 22 2015 22:25:21
your region in thoughts. For instance, if your shop is in an affluent region, then carrying highend gowns and accessories might much better cater towards the requirements of the audience.2Select a retail space that fits your spending budget and your company requirements. Maintain in thoughts that location is usually an essential factor in choosing a retail space for a bridal shop. You?ll require floor space for gown racks and a minimum of one dressing space region having a big mirror for brides and bridal parties to attempt on Easy Wedding Dresses . Think about locating your shop in a shopping center or shopping mall that already consists of other nonbridal retail shops, as this may automatically make your shop a destination for shoppers.3Develop contacts with bridal gown distributors. Turn out to be familiar using the businesses that create and distribute bridal gowns, and start forging contacts. A retail bridal dress shop will have to acquire its gowns at a price that makes it feasible to sell them for a profit, so you'll need to establish the contacts and produce agreements for buying and selling the merchandise.4Hire one or much more staff members to deal with inhouse alteration of gowns, in the event you don't have the abilities. All bridal gowns need to be altered, and by providing the alterations inhouse, you offer an important service that may be factored into your expenses as a shop and can save the bride a trip elsewhere.ďťż Alpina Watches is no stranger to sports automobile racing as one of their signature lines is appointed later the Hours of Sebring, one of North Americas most noted and enduring sports automobile races. Weve been contained in amusements motorcar racing fall butme time now, stated Ralph Simons, Commercial Director of Alpina Watch International SA. To become related to a trio of drivers that exemplify professionalism and also the pursuance of greatness is really a natural eligible for our brand and ensures continuity of our globally oriented involvement in motorsports. The Level five Motorsports teammates have been creating headlines already in 2one on the heels of Tuckers American Le Mans Series LMPC Championship in 20. The crew will make the leap to the LMP2 species within the ALMS also as contend for the ILMC. Had been truly seeing along to going with Alpina Geneve as the team races for a earth competition, stated Brian Weaver, CEO of Anthem Media Group, who created the sponsorship platform. Their internationally acknowledged brand is really a natural fit for our drivers whose good results depends upon accuracy and accuracy in every migrate they make. Alpina plans to make use of their relationships using the Level five drivers as chapter of an active promotional platform as its effective Racingcollection, aimed by a younger, sportsoriented and vogue conscious target spectators. Alpina has produced a growing network of additional than 350 exclusive see retailers and one provocative communications strategy involving universal PR fake watches , marketing and accidents. In counting, the companys social medium exertions boast a wholesome 55 breitling swiss replica ,000 Facebook fans a emulating namely continues apt grow ashore a annual root. The season begins for each the ILMC and ALMS using the Hours of Sebring, March 19, 21 cartier swiss replica watches . The occasion will probably be broadcasted on ESPN with stretched coverage on ABC. All through the year, Level five will probably be racing at essential memorabilia in North America, Belgium, France, Italy, UK and China. About Alpina Geneve Alpina Genegrave I've replica rolex, the Swiss manufacturer of Accessible SportsLuxury watches namely an independent, familyowned corporation based
2015828yuanyuan dnia sierpień 28 2015 05:41:08
pandora jewelry
louis vuitton
cheap soccer shoes
uggs for men
coach outlet
cheap oakley sunglasses
sac longchamp pas cher
true religion sale
nike roshe run
new jordans
abercrombie & fitch
tory burch flats
coach outlet store online
nike trainers
coach factory outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlets
ray-ban aviator
cheap toms
coach outlet store online
abercrombie
celine
christian louboutin shoes
louis vuitton
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Podziękowania
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza "Aga" w Kłodnicy
CASHMERE MIK Małgorzata Pietruszewska
FHU "RASTAL" Wojciech Miszkiewicz w Zdzieszowicach
Firma OP - Marek Janic
Strzelecka Spółdzielnia Spożywców - Strzelce Opolskie
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
Sklep tekstylny "EUREKA" Elżbieta Nowak
Cukiernia "PTYŚ"
Piekarnia Osiedlowa Rafał Domeredzki Strzelce Opolskie
Hurtownia Warzyw JOKER Kędzierzyn - Koźle
Hurtownia Veto Kędzierzyn-Koźle
Łukasz Nowosielski
Księga gości
[ zobacz ksiege
dopisz do ksiegi ]
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 112
Najnowszy Użytkownik: 2015828yuanyuan
Bannery

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Zasobnik
* KONSPEKT ZAJĘĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 4 - LATKÓW
* Wróżby andrzejkowe
* Zajęcie logopedyczne
* Zajęcie z edukacji ruchowej
* Wiejska zagroda
* Żeganj zimo, witaj wiosno
* Bal w ulu
* Ćwiczenia korekcyjne
* Scenariusz zajęć korekcyjnych
* Scenariusz zajęć z j. niemieckiego
* Quiz
* W zaczarowanym zamku
* Sporty zimowe
* Jesienne ubranie
* Kto należy do mojej rodziny?
* Jesienne pejzaże
* Zajęcie logopedyczne 1
* Zajęcie logopedyczne 2
* Zajęcie logopedyczne 3
* Zajęcie otwarte
* Zajęcie logopedyczne 3
* Nauka tańca - Diobołek
* Goście w glinianym dzbanku
* Pasowanie na starszaka
* Zabawy słowami
* Język niemiecki
* Znam zasady bezpiecznego zachowania się
* Zagadki słuchowe
* Ważymy towary w sklepie
* W krainie figur geometrycznych
* Poznajemy owoce
* Na wiejskim podwórku
* Metoda W, Sherborne
* Dbamy o środowisko
* Zabawy zimowe
* Alfabet muzyczny
* Kałużyści
* Koło czy kwadrat
* Gwiazdka
* Leśna choinka
* W dzień Wigilii
* Zestaw ćwiczeń 1
* Zestaw ćwiczeń 2
* Zestaw ćwiczeń 3
* Zestaw ćwiczeń 4
* Zestaw ćwiczeń 5
* Kosmos
* Zima wokół nas
* Ziemia nasza planeta
* Zajęcie metodą W.Sherborne -2
* Zajęcie metodą W.Sherborne -1
* Zajęcie metodą R. Labana
* Zajęcie w wodzie Metodą HALLIWICKA
* Warzywa i owoce
* Zabawy i Słoneczna Biblioteka
* Wpływ gier komputerowych...
* Prawa dziecka ...
* Kara i nagroda w wychowaniu
* Mali artyści
* Jestem samodzielnym 6-latkiem
* Dziecko nieśmiałe
* Idea integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
* Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych i idei integracji
* Moje dziecko ma wadę postawy
* Znaczenie telewizji w życiu dziecka w wieku przedszkolnym
* Rola zabawy i zabawki w życiu dziecka przedszkolnego
* Wpływ integracji na dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne
* Pomoc specjalna dzieciom niepełnosprawnym w praktyce
* Zaburzenia emocjonalne u dzieci
Copyright © Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach 2006 - 2014